Aicon Rešenja za upravljanje biznisom

ELO DMS - Sistem za upravljanje dokumentima


Sistem za upravljanje dokumentima ELO DMS
predstavlja skup rešenja koji čine jedinstvenu platformu za arhiviranje i upravljanje dokumentima, kao i za podršku poslovnim procesima.

ELO DMS osigurava kontrolisan i siguran rad sa dokumentiima i istovremeno stvara osnovne pretpostavke za efikasniji i produktivniji rad svih zaposlenih.


ELO omogućava arhiviranje i obradu bilo kog tipa dokumenta za većinu najčešće korišćenih tipova datoteka, kao što su Word, Excel, PDF, ili CAD dokumenti, odnosno WEB ili e-mail sadržaji. Pored toga ELO ima posebnu podršku za pretraživanje po punom sadržaju dokumenta, tzv. “Full text” pretraga pomoću OCR /ICR tehnologije. Uvođenjem ELO DMS rešenja kompanije uspostavljaju centralnu bazu podataka za sva dokumenta čime se znatno olakšava rad i saradnja među zaposlenima.

Centralizacija dokumenta i unifikacija njihove organizacije putem ELO DMS omogućava da se sva korespondencija važna za poslovanje kompanije postavi na centralni server u strukturi mapa koja je svima razumljiva i praktična za korišćenje.

ELO DMS je baziran na otvorenim industrijskim i tehnološkim standardima i obezbeđuje:

  • »Brzu dostupnost i dugoročno i pouzdano arhiviranje dokumenata
  • »Jednostavnu administraciju dokumenata, kontrolisan aplikativni pristup dokumentima (autorizaciju i više nivoe zaštite – enkripciju, PKI)
  • »Praćenje poslovne komunikacije sa partnerima na osnovu veze dokumenata i relevantnih poslovnih procesa
  • »Podršku arhiviranja dokumenata na medijima off-line
  • »Jedinstveno skladište svih arhiviranih dokumenata i »višestruku upotrebljivost» elektronski arhiviranih dokumenata u različitim aplikacijama
  • »Kontrolu i čuvanje svih verzija dokumenata, timski rad (verzioniranje, “check in - check out” funkcije)
  • »Kontrolu izvršavanja zadataka i praćenje svih operacija sa dokumentima (“document life cycle”)