Aicon Rešenja za upravljanje biznisom

ELOenterprise Ver. 7.0


Ovaj programski paket je namenjen srednjim i velikim preduzećima, njegove funkcionalnosti su iste kao i kod ELOprofessional paketa, a razlika se sastoji u tome što ELOenterprise radi na i UNIX i LINUX operativnim sistemima.
ELOenterprise omogućava kreiranje neograničenog broj arhiva, kao i pristup neograničenom broju korisnika, te je namenjen velikim preduzećima.


Poštujući raznolikost organizacija i privrednih grana u kojima se primenjuje, ELO enterprise je zamišljen kao modularan sistem i može se prilagoditi različitim potrebama. Uz modularnost, njegova glavna karakteristika je i mogućnost automatskog upravljanja toka kreiranja tj. obrade dokumenta - „workflow“.

 1. Web Services (SOA)
 2. SQL Database po  izboru
 3. OS po izboru
 4. Portali
 5. Multi-Client
 6. SOAP Interface
 7. .net API
 8. Java API

 

Dodatni moduli:

 • »ELO Backup
 • »ELO OCR
 • »ELO Barcode
 • »ELO DocXtractor
 • »ELO Business Logic Provider
 • »ELO Internet gateway
 • »ELO Signature
 • »ELO Replikation
 • »COLD
 • »ELO MOBIL
 • »ELO For Smartphone

Interfejsi:

 • »ELO za SAP ERP
 • »ELO za Microsoft Dinamics NAV
 • »ELO Dinamics CRM
 • »ELO CAD
 • »ELO SharePoint
 • »ELO XC