Aicon Rešenja za upravljanje biznisom

ELO u Gradskoj opštini Palilula

Gradska opština Palilula i AICON su potpisali ugovor o uvođenju ELO DMS u ovoj opštini. Implementacija ELOenterprise Ver.7. obuhvatiće i povezivanje sa postojećim softverskim rešenjima, i omogućiće praćenje razvoja informacionog sistema ove opštine.
Postavljeno oktobar 2010.

Započet ELO projekat u FARMAKOM MB

Koncern Farmakom MB iz Šapca izabrao je ELOenterprise kao platformu za svoj sistem za upravljanje dokumentacijom.

Postavljeno septembar 2010.

Implementacija SAP u Petruzalek d.o.o.

Aicon sarađuje na prilagođavanju modela SAP ERP u firmi Petruzalek d.o.o., Beograd, vodećeg isporučioca tehnologije za pakovanje. Naši konsultanti ugrađuju svoja višegodišnja iskustva na projektima u Srbiji kako bi se došlo do optimalnog i efikasnog rešenja za svakodnevno poslovanje na našem tržištu.
Postavljeno juli 2010.