Aicon Rešenja za upravljanje biznisom

Kao nezavisna konsultantska i uslužna kompanija razvijamo za svakog kupca posebna rešenja za upravljanje biznisom, koja implementiramo koristeći najmoderniju informacionu tehnologiju.


AICON Yugoslavia je partner firme SAP od 1998. godine.  
Od 2007. AICON Yugoslavia je Business Partner firme ELO Digital Office GmbH.  
Sarađujući sa firmama iz različitih oblasti IT industrije, AICON Yugoslavia može da stvori projektne timove koji će kvalitetom i iskustvom garantovati uspešno sprovođenje svih faza projekta implementacije SAP-a, kao i realizaciju kompleksnih informatičkih projekata.


AICON Yugoslavia d.o.o. je preduzeće koje na našem tržištu posluje od februara 1998. Specijalizovani smo za:

  • »Vođenje projekata implementacije SAP ERP i All In One rešenja
  • »Informatički i poslovni konsalting
  • »Edukaciju korisnika SAP
  • »Razvoj specijalizovanih šablona (template) na bazi SAP sistema.

Ujedno, naša poslovna politika je uspostavljanje čvrste saradnje sa korisnicima, kao i drugim firmama koje su opredeljene za rad na projektima ovog tipa.

AICON Yugoslavia u svom razvoju posebnu pažnju posvećuje edukaciji svojih stručnjaka.